פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף

להיפרד זה אף פעם לא נעים, וכאשר יש נכסים בתמונה זה גם עלול להיות מורכב. בין אם מדובר בנכסי נדל"ן או מטלטלין, יש צורך ביצירת איזון בין הצדדים וחלוקה הוגנת של הנכסים השונים. 

פירוק שיתוף הינו תהליך משפטי במסגרתו שני צדדים (או יותר) מבקשים להתיר את מערכת היחסים המתקיימת ביניהם, לרבות גירושין בין בני זוג, חלוקת ירושה בין יורשים, פירוק שותפות עסקית ועוד.

תהליך הפירוק ילווה בדרך כלל בהסכם משפטי מסודר, אשר יגדיר את התנאים להיפרדות, הסדרים שונים בין הצדדים שיימשכו גם בעתיד, וכן יפרט את אופן חלוקת הרכוש.

בשלב חלוקת הרכוש קיימת חשיבות עליונה לגבות את שווי הרכוש בחוות דעת, אשר תבטיח כי אף אחד מהצדדים לא ייצא מקופח. לעיתים הצדדים בוחרים להגיע להסכמה ביניהם בדבר שווי הנכסים, אולם כאשר מתגלה בשלב מאוחר יותר כי שווי הנכס שונה (בשל פוטנציאל תכנוני שהיה קיים במועד הפירוק לדוגמא), יגלה הצד שלא קיבל את הנכס בהסכם כי יצא שכרו בהפסדו. על כן הזמנת שמאי מקרקעין להערכת שווי הנכס במסגרת תהליך פירוק השיתוף הינו הכרחי.

חוות הדעת שיקבלו הצדדים תכלול בדיקה תכנונית מקיפה, לרבות תכניות בנין עיר וזכויות בניה (כולל פוטנציאל תכנוני אם קיים), התאמה לבינוי הקיים ע"י השוואת הבינוי לתכניות מתיק הבנין. בנוסף תיערך בדיקה משפטית אשר תוודא כי הרישום המשפטי של הנכס תקין, ותביא בחשבון אלמנטים העשויים להשפיע על שווי הנכס (למשל חוזה חכירה שעומד להסתיים או בעלות משותפת – "מושע"). את ממצאי הבדיקות ישקלל השמאי בחוות דעתו הסופית ויערוך תחשיב המבוסס על גישות ועקרונות שמאיים מקובלים, ועל נתוני השוואה רלוונטיים הדרושים לצורך ביצוע התחשיב.

מה קורה אם הצד השני לא מוכן לקבל את השמאי שהבאנו?

על אף המשקעים המאפיינים בדרך כלל תהליכי פירוק שיתוף, תמיד יש לשאוף ליצור הסכמה בנוגע לזהות השמאי שיבצע את ההערכה. במידה ואין הסכמה בין הצדדים וצד אחד בוחר להביא שמאי מקרקעין מטעמו, מומלץ לצד השני להביא שמאי נוסף מטעמו. במידה ויש פערים משמעותיים בין הצדדים, ייתכן ותיאלצו להתמודד עם הסוגייה בין כתלי בית המשפט, או להגיע להסכמה על בסיס חוות הדעת של הצדדים. 

פירוק שיתוף במקרקעין

ליצירת קשר

מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם!

הערכת שווי נכס - פונים אל המומחים

הערכת שווי נכס

קיימים מקרים שונים בהם אנו נזקקים להערכת שווי הנכס שברשותנו. בין אם מדובר בהערכה לצורך מימון עסקה, הערכה לצורך רכישה או מכירה, הערכה לצורך פירוק

קרא עוד »
ערעור על היטל השבחה - היעזרו בבעל מקצוע

ערעור על היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס הקבוע בחוק אותו עלינו לשלם לועדה המקומית לתכנון ולבניה בגין עליית שוויים של המקרקעין שברשותנו בעקבות אישור תכנית, מתן הקלות או

קרא עוד »