מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הינו תשלום אותו מטילה הועדה המקומית על בעלים או חוכר, בשל עליית שוויים של המקרקעין שברשותו, עקב אישור תכנית בנין עיר (תב"ע), מתן הקלה או אישור שימוש חורג.

לצורך הדוגמא, אם בבעלותכם בית מגורים בשטח בנוי של כ-150 מ"ר ובמהלך השנים מאז רכשתם את הנכס אושרה תכנית בנין עיר המאפשרת הרחבת בית המגורים ל-200 מ"ר, תיאלצו לשלם היטל השבחה לועדה המקומית בגין תוספת הזכויות של 50 מ"ר, אשר השביחו את הנכס שברשותכם.

חישוב ההשבחה מתייחס באופן זה לכל אחת מהתכניות המשביחות בנכס, ומחושב בערכי שווי הנכונים למועד אישור התכנית. בדוגמא הנ"ל אם התכנית שהתירה תוספת 50 מ"ר לזכויות הבניה אושרה בשנת 1990, נחשב את ההשבחה בהתאם לערכי השווי שהיו מקובלים בשנת 1990.

הדרישה לתשלום היטל ההשבחה תלווה בחוות דעת שמאית שנערכה ע"י שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית, אשר בחן את המקרה וקבע את גובה ההשבחה. היטל ההשבחה מהווה מחצית מגובה ההשבחה שנקבעה ע"י אותו שמאי, ואת הדרישה לתשלום היטל השבחה יקבל הבעלים או החוכר בעת מימוש זכויות, כלומר בעת מכירת הנכס או במסגרת בקשה לקבלת היתר בניה.

קיבלתם דרישה לתשלום היטל השבחה? חשוב לזכור כי ניתן, ובמרבית המקרים אף רצוי לערער על גובה ההשבחה שנקבעה ע"י שמאי הועדה. לעיתים קרובות תחשיב ההשבחה שנקבע ע"י שמאי הועדה המקומית ניתן לויכוח, בין אם מדובר בערכי שווי גבוהים, מקדמי שווי גבוהים או השמטת מקדמי הפחתה ראויים.

הליך הערעור העומד לרשותכם קצוב בזמן, ועל כן מיד עם קבלת הדרישה לתשלום יש להעביר את חוות הדעת מטעם שמאי הועדה אל שמאי מקרקעין מטעמכם, אשר יבחן את המקרה ובמידת הצורך יגיש ערעור על שומת הועדה המקומית. הליך הערעור כולל הכנת חוות דעת נגדית ע"י שמאי מקרקעין מטעמכם, אשר תוגש ביחד עם שומת הועדה לשמאי מכריע עפ"י חוק התכנון והבניה. השמאי המכריע יערוך שומה משלו (שומה מכרעת) לאחר שבחן את המקרה ואת טענות הצדדים, והחלטתו תחייב את הצדדים.

במידה וקיבלתם דרישה לתשלום, צרו קשר עוד היום לבדיקת היתכנות ראשונית בחינם!

שמאי מקרקעין

ליצירת קשר

מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם!

הערכת שווי נכס - פונים אל המומחים

הערכת שווי נכס

קיימים מקרים שונים בהם אנו נזקקים להערכת שווי הנכס שברשותנו. בין אם מדובר בהערכה לצורך מימון עסקה, הערכה לצורך רכישה או מכירה, הערכה לצורך פירוק

קרא עוד »
ערעור על היטל השבחה - היעזרו בבעל מקצוע

ערעור על היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס הקבוע בחוק אותו עלינו לשלם לועדה המקומית לתכנון ולבניה בגין עליית שוויים של המקרקעין שברשותנו בעקבות אישור תכנית, מתן הקלות או

קרא עוד »