הפחתת היטל השבחה

היטל השבחה הינו סכום אותו נשלם לועדה המקומית לתכנון ולבניה עקב אישור תכנית בנין עיר, אישור הקלה או אישור שימוש חורג בנכס שברשותנו. הדרישה לתשלום היטל ההשבחה תגיע לרוב בעת מימוש הזכויות, בין אם ע"י מכירת הנכס או בעת הוצאת היתר בניה.

חשוב לדעת כי הדרישה לתשלום היטל השבחה עשויה לכלול מרכיבי השבחה רבים מתכניות רבות ומתקופות שונות, אשר עלולים להצטבר לכדי סכום גבוה למדי.

קיבלתם דרישה גבוהה לתשלום? אל דאגה, ייתכן ויש עדיין מה לעשות בעניין. מרגע קבלת הדרישה לתשלום לרשותכם 45 ימים להגשת ערעור על שומת הועדה, באמצעות שמאות נגדית שתיערך ע"י שמאי מטעמכם.

השומות תוגשנה לידיו של שמאי מכריע שימונה ע"י מועצת השמאים במשרד המשפטים, והוא יערוך שומה מכרעת אשר תקבע את גובה ההשבחה הסופי.

נכון, מדובר בתהליך שעשוי להיות מעט ארוך ומעט יקר, אך לרוב מסתיים בחסכון משמעותי ביחס לדרישה המקורית שקיבלתם.

התקשרו עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

היטל השבחה הינו סכום הנדרש לתשלום בידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מבעל המקרקעין או מחוכר לדורות בגין השבחת הנכס עקב זכויות בניה נוספות אשר ניתנו לו וגרמו להעלאת שוויו של הנכס. היטל ההשבחה משולם לרוב בעת מימוש הזכויות, בין אם במכירה או בעת הוצאת היתר בניה.

אם קיבלתם דרישה מוגזמת לתשלום היטל השבחה, המשרד של רוני רווח שמאי מקרקעין מתמחה בתחום הפחתת היטל השבחה. אז לפני שאתם נפרדים מסכומי עתק, פנו אלינו לבדיקה ראשונית של הדרישה לתשלום ואנו נבחן האם כדאי לערער ולנסות להפחית את סכום הדרישה.

 

הפחתת היטל השבחה – הסברים נוספים

היטל ההשבחה יחול בגין אישור תוכנית בנין עיר, מתן הקלות בניה או אישור שימוש חורג. הרעיון בבסיסו פשוט – אם לנכס שברשותכם נוספו זכויות בניה שלא היו קודם, הנחת העבודה היא כי זכויות אלה השביחו את שווי הנכס גם אם לא נוצלו בפועל, ועל כן יש לשלם לועדה המקומית לתכנון ולבניה היטל השבחה עבור אותן זכויות שהעניקה לנכס.

היטל ההשבחה מהווה 50% מההשבחה ומחושב למועד אישור התכנית, מתן ההקלה או אישור השימוש החורג. כלומר, אם לדוגמא בשנת 1990 אושרה תכנית המאפשרת בניה של מרתפים בנכס שלכם, יבצע השמאי חישוב של שווי הזכויות שנוספו בהתאם לערכי השווי של שנת 1990. את הסכום יצמידו לבסוף למועד התשלום בפועל ועל כן חשוב לבחון כל דרישה לתשלום מאחר וסכומי ההצמדה לבדם עשויים להיות גבוהים במיוחד, ובמקרה כזה כל שינוי בתחשיב ההשבחה יפחית משמעותית את ההיטל הסופי לתשלום. כך יחושב היטל ההשבחה בגין כל אחת מהתכניות המשביחות של הנכס לאורך השנים מאז בוצע לאחרונה מימוש זכויות.

תהליך הפחתת היטל השבחה בפועל מתחיל בקבלת דרישה לתשלום מהועדה המקומית לתכנון ולבניה, אליו תוצמד שמאות שנערכה ע"י שמאי מטעם הועדה המקומית. בכדי לבחון כדאיות לערעור, יש לשלוח בהקדם את הדרישה לתשלום והשמאות של הועדה למשרד שמאות מטעמכם אשר יבחן את השומה ובמידת הצורך יכין שומה נגדית עם דרישה מופחתת או ללא דרישה בכלל. שומת הועדה והשומה הנגדית יוגשו לבסוף למשרדו של שמאי מכריע מתוך מאגר השמאים המכריעים במשרד המשפטים, אשר יערוך דיון עם שמאי שני הצדדים ולבסוף גם יערוך שומה מכרעת אשר תחייב את הצדדים.

מדובר בתהליך שנמשך מספר חודשים וכרוך בהוצאות, אך במרבית המקרים ניתן להפחית משמעותית את דרישת העירייה לתשלום, ובמקרים מסויימים אף לבטל לחלוטין את היטל ההשבחה.

 

שמאי מקרקעין הפחתת היטל השבחה

הפחתת היטל השבחה – איך זה עובד?

הפחתת היטל השבחה מתבצעת בידי הערכה מחודשת של שמאי מקרקעין מטעמכם. הגשת ערעור על שומת הועדה תתבצע בתוך 45 ימים ממועד קבלת הדרישה לתשלום מהועדה המקומית.

אל תהססו

אין שום סיבה שתשלמו סכום גבוה מהנדרש! אם אתם מרגישים שנעשה לכם עוול, זה הזמן לפנות למשרד רוני רווח שמאי מקרקעין. משרדנו מתחייב למתן שירות מקצועי ואיכותי, תוך עמידה בלוחות זמנים וליווי צמוד לכל אורך התהליך.

הפחתת היטל השבחה בליווי שמאי מומחה

ליצירת קשר

מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם!

הערכת שווי נכס - פונים אל המומחים

הערכת שווי נכס

קיימים מקרים שונים בהם אנו נזקקים להערכת שווי הנכס שברשותנו. בין אם מדובר בהערכה לצורך מימון עסקה, הערכה לצורך רכישה או מכירה, הערכה לצורך פירוק

קרא עוד »
ערעור על היטל השבחה - היעזרו בבעל מקצוע

ערעור על היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס הקבוע בחוק אותו עלינו לשלם לועדה המקומית לתכנון ולבניה בגין עליית שוויים של המקרקעין שברשותנו בעקבות אישור תכנית, מתן הקלות או

קרא עוד »