שמאות מקרקעין

משרדנו הוקם בשנת 2010 ע"י רוני רווח – שמאי מקרקעין רשום (רשיון מס' 1758).

המשרד מעניק שרות לגורמים שונים בענף הנדל"ן, מתמחה בהכנת חוות דעת מסוגים שונים ומתן שרותי יעוץ המבוססים על ניסיון מעשי מגוון בתחומים הרחבים של ענף המקרקעין והבניה.
הערכות השווי מתייחסות לכל סוגי המקרקעין (קרקעות ושטחים בנויים) לרבות נכסים מיוחדים כגון נכסים מניבים, מבני ציבור ונכסים מעורבים. כמו כן הערכות השווי מתייחסות לכל תחומי שמאות המקרקעין, לכל סוגי הזכויות במקרקעין ובכל רחבי הארץ.

במסגרת העבודה בענף הנדל"ן מבוצעות עבודות שמאות מקרקעין, בין היתר, בתחומים הבאים:

 • הערכת שווי זכויות במקרקעין למטרת רכישה ו/או מכירה.
 • בדיקת כדאיות תוך בחינת השימוש המיטבי.
 • הערכת שווי זכויות במקרקעין למטרת שעבוד לצורך בטוחות למתן אשראי.
 • הערכת שווי זכויות במקרקעין למטרת פרוק שיתוף.
 • הערכת שווי זכויות במקרקעין למטרת מכירה ע"י כונסי נכסים ומפרקים.
 • הערכת שווי זכויות בנכסים המוחזקים ע"י דיירים מוגנים.
 • הערכת דמי שכירות ראויים.
 • הערכת שיעור התמורה בעסקאות קומבינציה.
 • הערכת שווי זכויות במקרקעין עפ"י חוק ני"ע בכפוף לתקן IFRS.
 • הערכת שווי זכויות במקרקעין לצרכי קביעת דמי הסכמה, דמי היוון, דמי היתר וכיו"ב.
 • הערכת שווי זכויות במקרקעין והתמודדות מול שלטונות המס לעניין מס שבח ומס רכישה.
 • ביצוע חוות דעת בתחום היטל השבחה (שומות ועדה ו/או שומות נגדיות), הפקעות, פיצויים וכיו"ב.
 • בדיקת כדאיות כלכלית וניתוח רווחיות של פרויקטים בענף הבניה.
 • הערכת שווי נכסים בשפה האנגלית לצורך הליכים משפטיים המתנהלים מעבר לים.